ZuidZorg / Consultatiebureau


Bezoekadres

Wenckenbachstraat 40, 5621 HB Eindhoven

Telefoonnummers

• Centrale nummer: (040) 230 84 08. Wij zijn voor dringende gevallen 24 uur per dag, 7 dagen per week, bereikbaar. Let op: voor acute medische gevallen dient u altijd contact op te nemen met uw huisarts.
• Afsprakenbureau: (040) 230 80 20. Bereikbaar op werkdagen van 08.00-17.00 uur voor maken of wijzigen van afspraken met consultatiebureau.
• Telefonisch spreekuur: (040) 230 80 30. Bereikbaar op werkdagen van 09.00-11.00 uur en van 14.00-16.00 uur.
• Cursusbureau: (040) 230 85 45. Voor info of aanmelden voor cursussen.

Inloopspreekuur consultatiebureau

Donderdag van 10.00 tot 11.00 uur

Website

www.zuidzorg.nl